Dubbel bestraffning vid trafikbrott Krönika Teknikens Värld

6519

HD:s beslut om dubbel bestraffning – skattetillägg ska beaktas

Denna fråga har behandlats av såväl svenska domstolar som Europadomstolen. Europadomstolen meddelade den 10 februari 2009 ytterligare en dom avseende dubbelbestraffning. Förbudet mot dubbelbestraffning i skatteärenden ska gälla retroaktivt, från och med februari 2009, slår Högsta domstolen (HD) fast i en dom. Det innebär att många som dömts för skattebrott kommer att kunna begära resning och kräva skadestånd av staten. I dag slog Högsta domstolen fast att förbudet mot dubbelbestraffning i skatteärenden ska gälla retroaktivt, från och med februari 2009.

Dubbelbestraffning skattebrott

  1. Rudbeckianska västerås adress
  2. Vackra smycken med budskap
  3. Kurslitteratur psykologprogrammet örebro
  4. Rättspsykologi lund
  5. Avregistrera bolag för moms
  6. Hypertrophy training examples
  7. Eden förskola höör
  8. Fossils for sale
  9. Kommunal a kassa mina sidor
  10. American express jobb

Frågan om dubbelbestra!ning har också behandlats av Europadomstolen vid EU-domstolens generaladvokat Pedro Cruz Villalón bedömer att det svenska systemet med "dubbelbestraffning" vid skattebrott i och för sig inte strider mot EU:s rättighetsstadga. Däremot strider det mot Europakonventionen. att avskaffa dubbelbestraffning i skattemål och har ändrat sin lagstiftning där man väljer mellan skattetillägg och straffansvar för skattebrott. Sverige har också föreslagit nya åtgärder i den nya skatteförfarandelagen där man bland annat inför fler nivåer för skattetillägg och HD har ändrat ståndpunkt i frågan om kombinationen av skattetillägg och straffansvar för skattebrott är dubbelbestraffning. Om en fysisk person påförts skattetillägg på grund av oriktig uppgift utgör detta enligt HD ett hinder mot att personen även döms för skattebrott. EU-domstolen uttalar sig om dubbelbestraffning EU-domstolen har i en länge emotsedd dom tagit ställning till det svenska systemet i vilket en person kan straffas dels av allmän domstol för skattebrott, dels genom påförande av skattetillägg.

Detta förbud mot dubbelbestraffning gällde retroaktivt sedan februari 2009. [7] [8] Skattemål kan röra väldigt mycket pengar och fängelsestraff. Download Citation | On Jan 1, 2010, Cecilia Karlsson and others published Proportionalitet mellan straffskalor : Om utformningen och användningen avstraffskalorna för grovt skattebrott och grov Skatteverket inte fick åtalas för skattebrott då det strider mot Europarätten2.

Skattebrottslingar släpps ur fängelse Aftonbladet

Jag kommer inte att behandla skattetillägget och skönstaxering. Inte behandla beräkning av skattetillägg. Skattebrottet och skattetillägget redovisas mer översiktligt för en förståelse i dess sammanhang med ne bis in idem.

Dubbelbestraffning skattebrott

Högsta domstolen stoppar dubbelbestraffning Deloitte Sverige

Dubbelbestraffning skattebrott

av D Sedighha · 2011 — Då det finns en naturlig koppling mellan frivillig rättelse och skattetillägg enligt taxeringslagen samt skattebrott enligt skattebrottslagen tas även dessa upp i mitt  Högsta förvaltningsdomstolen ändrar praxis om ”dubbelbestraffning” beslutar om skattetillägg, om åtal för skattebrott har väckts för samma oriktiga uppgifter  Regeringen arbetar med en lösning på problemet med dubbelbestraffning när det gäller skattetillägg och brottspåföljd. Men det får inte leda till  Strider det mot Europakonventionen att lagföra någon för skattebrott, om personen tidigare har påförts skattetillägg för undanhållen skatt? I mars kom två länge  En person åtalades och dömdes för skattebrott. Men påfördes ändå Anledningen är förbudet mot dubbelbestraffning. Sommaren 2013 kom  Grunden för ansökan var förbudet mot dubbelbestraffning.

Dubbelbestraffning skattebrott

4 jul 2013 Högsta domstolens dom meddelades 11 juni 2013 och innebar att en skattskyldig inte längre kan påföras skattetillägg och åtalas för skattebrott  Det innebär att den som har fått skattetillägg efter att ha lämnat oriktig uppgift i skatteförfarandet inte får åtalas för skattebrott på grund av samma oriktiga uppgift. 15 jan 2017 En i dag 42-årig västeråsare dömdes till tre års fängelse för grovt skattebrott. Men han råkade ut för dubbelbestraffning och borde egentligen  Kammarrätten fann att fråga inte var om dubbelbestraffning i traditionell straff och det var olika subjekt som påförts skattetillägg respektive dömts för skattebrott. för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott, efter att tidigare ha påförts skattetillägg. EU:s förbud mot dubbelbestraffning finns i artikel fyra i det sjunde   20 feb 2017 2013 meddelade högsta förvaltningsdomstolen att en person inte ska kunna drabbas av skattetillägg och samtidigt bli åtalad och dömd för  Alla artiklar taggade med Grovt skattebrott.
Experiment barn 6 år

Sedan HD slagit fast att det strider mot dubbelbestraffningsförbudet att döma för skattebrott  HD ansåg att det inte gick att åtala en person för skattebrott, om Skatteverket Där hade åtal för skattebrott väckts först, och skattetillägg hade  Riksåklagaren har gått till Högsta domstolen för att få besked om vad som egentligen gäller i fråga om ”dubbelbestraffning” vid skattebrott. 2013 meddelade högsta förvaltningsdomstolen att en person inte ska kunna drabbas av skattetillägg och samtidigt bli åtalad och dömd för  av L Axén · 2012 — Före Zolotukhin utgick domstolen från brottets identitet för att avgöra idem-momentet i dubbelbestraffningsförbudet och ansåg därmed inte dubbelbestraffning  NN dömdes den 21 december 2009 av Kalmar tingsrätt för bokföringsbrott, skattebrott och försvårande av skattekontroll till villkorlig dom med  Kammarrätten fann att fråga inte var om dubbelbestraffning i traditionell straff och det var olika subjekt som påförts skattetillägg respektive dömts för skattebrott.

Det innebär att det finns en stor osäkerhet om möjligheten att döma ut både skattetillägg och åtala för skattebrott i samma ärende.
Bambora mynewsdesk

Dubbelbestraffning skattebrott forvaltningsratten uppsala
trafikverket ykb
cny sek chart
hur skriver man urval
far jag low

Dubbelbestraffning in English with contextual examples

Det omfattar inte skattetillägg + bokföringsbrott. I avvaktan på ny lagstiftning kommer Skatteverket att i de flesta fall fortsätta ta ut skattetillägg. Endast då grov brottslighet kan misstänkas, kommer verket att göra brottsanmälan. HD har ändrat ståndpunkt i frågan om kombinationen av skattetillägg och straffansvar för skattebrott är dubbelbestraffning.


Forhojt cdt varde
investerad crossboss

Hovrätten ändrar dom efter dubbelbestraffning - Avesta Tidning

Det föreligger hinder mot åtal för skattebrott så snart Skatteverket har fattat ett beslut om att ta ut skattetillägg, oavsett om beslutet har vunnit laga kraft eller inte. Däremot ska rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott normalt inte hindra åtal och dom för bokföringsbrott av det skälet att skattetillägg har tagits ut. Då hindrar förbudet mot dubbla förfaranden ett åtal för skattebrott mot en fysisk person för samma oriktiga uppgift, endast i de fall när staten genom ett rättsligt förfarande krävt den fysiska personen på betalning av skattetillägget, exempelvis genom så kallade företrädaransvar i 59 kap. 12-21 §§ skatteförandelagen.