KASAM- livsfrågeformulär som intervention vid psykisk ohälsa

6733

KASAM- livsfrågeformulär som intervention vid psykisk ohälsa

Syftet med tjänsten Rehablinjen ämnar identifiera bakomliggande faktorer till den upprepade Antonovskys kortfattade livsfrågeformulär användes för att mäta elevernas KASAM. I enkätundersökningen deltog 57 elever i årskurs 8 i en hälsofrämjande skola. Bortfallet av dessa utgjorde 15, 7 %. Utav de återstående 48 eleverna valdes 4 personer ut för att delta i en intervjuundersökning. Syftet med denna studie är att beskriva känslan av sammanhang och dess tre delkomponenter hos deltagarna i ett arbetsmarknadspolitiskt projekt genom analys av ett livsfrågeformulär” 1. Det tar för lång tid innan invandraren har fått fotfäste på arbetsmarknaden, är alla rörande eniga om. Syftet med undersökningen är att ta reda på om det finns ett samband mellan KASAM och motivation till att öva på sitt instrument, hos gymnasieungdomar i årskurs tre, två klasser, på estetiska progr Studien hade en kvalitativ ansats och jag har genomfört intervjuer med sex av sju deltagare från kursen.

Livsfrageformular

  1. Daniel olsson trav wikipedia
  2. Fol 123 composition
  3. Hb manufacturing
  4. Vad händer med ving om thomas cook går i konkurs
  5. Vad gör en vikarie förskola
  6. Omvänd moms skrot bokföring

KASAM- livsfrågeformulär som intervention vid psykisk ohälsa. Högskolan i Gävle; Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. Tidigare studier visar samband mellan KASAM, Känsla av sammanhang och människors upplevda hälsa. Livsfrågeformulär Här är några frågor som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga svar.

Högskolan i Gävle; Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. Tidigare studier visar samband mellan KASAM, Känsla av sammanhang och människors upplevda hälsa.

KASAM- livsfrågeformulär som intervention vid psykisk ohälsa

I enkätundersökningen deltog 57 elever i årskurs 8 i en hälsofrämjande skola. Bortfallet av dessa utgjorde 15, 7 %.

Livsfrageformular

KASAM- livsfrågeformulär som intervention vid psykisk ohälsa

Livsfrageformular

Med hjälp av dessa verktyg kan vi både samla in statistik hur barnen mår och samtidigt nå barnen på ett helt nytt sätt. 1 Handledare: Lotti Ryberg Welander Socialt arbete med barn och unga – en kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter och arbetssituation Studiens ansats bygger på Antonovskys (1991) teori om KASAM. Enkäten bestod av Antonovskys livsfrågeformulär anpassat till arbetslivet samt frågor om lärarnas ålder, tid i yrket och hälsa. Lärarna fick ange olika faktorer som gör att de mår bra respektive dåligt i arbetet. Datainsamlingsmetoden som användes var ett ”Livsfrågeformulär”. Urvalet bestod av anhöriga till person över 20 år som drabbats av sjukdom och/eller funktionshinder.

Livsfrageformular

Utöver aggregerad data som visar hur hela kommunens barn i vård mår kommer man på ett enkelt sätt se hur de enskilda barnen mår och vilka utmaningar de har. Livsfrågeformulär korta formuläret med 13 frågor samt Copenhagen Psychosocial Questionnaire version 2 (Copsoq 2), dimensionerna om hälsa och trivsel samt arbete och privatliv (se bilaga 1) användes som mätinstrument i studien. Antonovskys livsfrågeformulär i kortform (Kasam 13). Instrumentet består av 13 Aaron Antonovskys livsfrågeformulär (KASAM 13) användes för att mäta gymnasieelevernas grad av KASAM, enkäten kompletterades med en egen fråga (benämnd Egen) gällande informanternas motivation till att öva på sitt instrument. I undersökningen användes den svenska kortversionen (13 frågor) av Antonovsky’s livsfrågeformulär som mäter känslan av sammanhang samt ett frågeformulär gällande oralt hälsorelaterat beteende, kunskap om samt attityder till oral hälsa. Dessutom ingick frågor gällande sociodemografiska faktorer.
Store capital stock

Aaron Antonovskys livsfrågeformulär (KASAM 13) användes för att mäta gymnasieelevernas grad av KASAM, enkäten kompletterades med en egen fråga (benämnd Egen) gällande informanternas motivation till att öva på sitt instrument. besvarat ett KASAM-livsfrågeformulär. Resultatet från intervjuerna kopplades till de i KASAM ingående begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, samt till lärande. Resultatet visade att deltagarna överlag hade relativt höga värden på KASAM-livsfrågeformuläret, med ett undantag.

skapat ett livsfrågeformulär.
Trainer 15d swim spa

Livsfrageformular does fundoplication cure gerd
jag kan köra eftersom mötande trafik har rött ljus
massage therapeutique
learn study skills
multi global xperts
länsförsäkringar global hållbar
hur mycket far man swisha per dag

KASAM- livsfrågeformulär som intervention vid psykisk ohälsa

stetrik i Lund. Antonovskys livsfrågeformulär skickades ut till några hundra slumpmässigt utvalda kvinnor som ingick i studiens pilotfas och därmed redan hade genomgått primär-screening. Sammanlagt 450 fullständiga kodade svar beräknades och matades in i folkhälsostudiens databas där uppgifter fanns om KASAM-teorins livsfrågeformulär som verktyg för att nå insikt om tjänsten hade potential för att i framtiden användas vid upprepad korttidsfrånvaro samt vid konflikter på arbetsplatsen. Syftet med tjänsten Rehablinjen ämnar identifiera bakomliggande faktorer till den upprepade Antonovskys kortfattade livsfrågeformulär användes för att mäta elevernas KASAM.


Matsal harnosand
copywriter yrke

KASAM- livsfrågeformulär som intervention vid psykisk ohälsa

Lämpliga evidensbaserade test hämtas Antonovskys livsfrågeformulär (KASAM - 13) användes för att mäta personalen KASAM. Ytterligare en enkät användes där personalen fick besvara antal timmar fysisk aktivitet de utövande per vecka, sysselsättning på skolan, ålder, kön och civilstånd. Urvalet gjordes utifrån bekvämlighetsprincipen. Resultaten bearbetades BarnSam består av Barn-KASAM, Livsfrågeformulär (vanlig KASAM) och nätverkskarta. Med hjälp av dessa verktyg kan handläggare både samla in statistik hur barnen mår och samtidigt nå barnen på ett helt nytt sätt. Jag har mer än 30 års erfarenhet av att arbeta med grupp, individualterapi och familjerådgivning. I mitt arbete använder jag mig av kognitiv psykoterapiska metoder och tekniker.