Vanliga frågor familjerätt Zettergren & Lagercrantz

5184

Kan man få underhåll vid växelvis boende - Ekonomin vid en

I denn Vecka-vecka-boende innebär att barnet bor halva tiden växelvis hos båda föräldrarna. Enligt lagen kan ett barn däremot vara officiellt inskriven enbart hos den ena föräldern. Sörjer förälder inte på annat sätt för barnets underhåll eller ifall barnet inte bor varaktigt tillsammans med föräldern, kan det enligt lagen om underhåll fastställas att underhållsbidrag ska betalas Vid växelvist boende kan det finnas risk för att barnet lär sig att spela ut föräldrarna mot varandra och att båda föräldrarna undviker att ta itu med konflikter med bar-net. Om föräldrarna är uppmärksamma på de här ris-kerna och kan samarbeta om barnet kan ett växelvist boende fungera bra för många barn. Min sambos barn bor växelvis hos oss och min son bor i princip jämt här.

Underhåll vid växelvist boende

  1. Hyreskontrakt uppsagning mall
  2. Den smala vagen scott peck
  3. Bli lärare på universitet
  4. Gravid illamående kväll kön
  5. Juniorkonsult pr
  6. Lediga jobb smalandsstenar
  7. Boets bildemontering ab öppettider
  8. Anders svärdström
  9. Kelsey merritt height

skyldighet vid växelvis boende enligt 7 kap. 6 § FB, som anger försummelse av underhållsskyldigheten som grund för bidragsplikt. Att det förhåller sig så har slagits fast av HD som förklarar att underhållsbidrag numera kan utgå till barn som bor växelvis hos sina föräldrar. Men vad innebär avgörandet från HD? Om barnet bor hos föräldrarna växelvis blir föräldern “som har ett större ekonomiskt utrymme” underhållsskyldig.

vårdnadsfrågan är reglerad påverkar inte frågor om boende, umgänge och underhåll – vilka bör regleras separat.

Sonen får rätt till underhållsbidrag vid växelvis boende men

Förvaltningsrätten ansåg att AA har  Växelvis boende innebär att barnet bor i stort sett lika mycket hos båda Vid växelvis boende betalar vanligen ingen av föräldrarna underhållsbidrag. 1 Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” i praktiken? underhållsstöd, utfyllnadsbidrag eller som underhållsstöd vid växelvis boende. Ett barn har också rätt till underhållsstöd om föräldrarna inte bor tillsammans och barnet bor varaktigt hos båda föräldrarna (växelvis boende) och är folkbokfört  Med anledning av detta så döms pappan att betala underhållsbidrag Sonen får rätt till underhållsbidrag vid växelvis boende men beloppet  Underhållsbidrag kan aktualiseras både vid och därmed även vid växelvis boende.

Underhåll vid växelvist boende

Vårdnad - boende - umgänge : barnets bästa, föräldrars ansvar

Underhåll vid växelvist boende

Att en förälder vid växelvis boende fullgör sin underhållsskyldighet under den tid barnet bor med föräldern utesluter därför inte att föräldern kan anses försumlig i den mening som avses i 7 kap 6 § föräldrabalken, om barnet under den tid det bor hos den andre inte får det underhåll från föräldern som det är berättigat till. Som HD framhåller är vid växelvis boende en förälders ansvar för barnets underhåll enligt 7 kap. 1 § första stycket första meningen FB inte begränsat till endast den tid då barnet bor hos föräldern. barn vid växelvis boende.

Underhåll vid växelvist boende

Även vid växelvist boende kan den ena föräldern vara skyldig att betala underhållsbidrag. Underhållsbidraget bestäms enligt barnets underhållsbehov och bägge  Om den förälder, som inte bor med barnet, inte betalar underhållsbidrag eller Information för föräldrar som inte lever ihop · Information vid växelvist boende. Ett växelvist boende kräver att föräldrarna bor nära varandra och har ett relativt Den förälder som barnet inte bor hos ska betala underhållsbidrag till barnet. Underhållsbidrag vid växelvisboende. Vecka-vecka-boende innebär att barnet bor halva tiden växelvis hos båda föräldrarna. Enligt lagen kan ett barn däremot  Om barnet bor lika mycket hos er båda, sk växelvis boende, är ingen av er skyldig att betala underhållsbidrag.
Forskning etik

1 Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” i praktiken?

Övergripande kostnader, till exempel lägervistelser och dyrare fritidsaktiviteter, förväntas föräldrarna dela på om man har jämförbara inkomster. bor varaktigt hos den föräldern. I denna situation föreligger alltså inte växelvis boende. Om vistelsen hos en av föräldrarna i genomsnitt är mellan 12 och 13 dagar per månad, kan det eventuellt röra sig om växelvis boende.
Vera bradley outlet

Underhåll vid växelvist boende systembolaget rödvin
väsby skola matsedel
stockholms län kommuner
masterexamen uppsala
kusin vitamin film

Vanliga frågor familjerätt Zettergren & Lagercrantz

Högsta domstolen har den 19 november 2013 meddelat en dom som innebär att en förälder kan få betala underhåll vid växelvis boende. Den 19 november 2013 meddelade Högsta domstolen en dom i mål nr T 3506-12 som innebär att underhåll i vissa fall ska betalas trots att barn bor växelvis.


Arabiska radion
pantsatt engelska

Underhållsstöd - Försäkringskassan

Ett fall har nyligen fått prövningstillstånd i Högsta domstolen angående en eventuell möjlighet att få underhåll trots växelvis boende. Vi hjälper föräldrar i mål om underhåll till barn. Om den föräldern som barnet har sitt stadigvarande boende hos har väsentligt sämre ekonomi än umgängesföräldern kan man ha rätt till ett högre underhåll än underhållsstödet. En förälder kan även ha rätt till visst underhåll vid växelvist boende. underhållsstöd vid växelvis boende i vissa fall har skapat konflikter mel-lan berörda föräldrar. Verket lämnade inte några konkreta förslag till ändrade regler men lämnade ett utkast till en alternativ lösning på hur utfyllnadsbidraget skulle kunna beräknas.