Storägare säljer aktier i kryptobolaget Quickbit – gör vinst på 1

7971

Quickbit eu AB: Påminnelse om utnyttjande av - Aktiespararna

The fintech company works with the development of technical solutions for cryptocurrencies and blockchain technology. SeaTwirl TO 1:Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av SeaTwirl TO 1. Villkor 1:1, kurs 96,37 SEK per aktie. En (1) teckningsoption ger dig  The Makita 3/8 in. Metal Impact Driver Keyless Chuck is a drill attachment that is made from metal. This chuck can convert an impact driver into a driver drill. Quickbit eu AB (publ) (QBIT:NGM) company profile with history, revenue, mergers & acquisitions, peer analysis, institutional shareholders and more.

Quickbit to1

  1. Grangestone 18
  2. Arbete pa vag jonkoping
  3. Skatteregler for selvstændige

(TO1). Teckningskurs per unit 12,80 kr. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) Quickbit. SMA (Simple Moving Average), eller Glidande Medelvärde, visar det genomsnittliga värdet historiskt för det intervall du väljer. Vissa menar att när ett mindre intervall (50) skär ett högre (200) så är det en köp- eller säljsignal.

Teckningsgraden uppgår därmed till 960 Quickbit har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic MTF med första handelsdag som beräknas till den 11 juli. Aktierna kommer handlas med kortnamnet QBIT och teckningsoptionerna med kortnamnet QBIT TO1. Förvärvet finansieras genom försäljning av 1 693 857 st TO1 i QuickBit till snittkurs 3,25 kr och 94 836 stamaktier i QuickBit till snittkurs 6,78 kr. Försäljningen som genererade en vinst på 5 msek, ägde rum den 22 och 23 december och gjordes över marknaden.

Vad är investering: de bästa sätten att investera + tips för

Quickbit is a Swedish fintech company that was founded in 2016 with the mission that more people and companies will use cryptocurrency in their everyday lives. Quickbit offers solutions for e-merchants to charge consumers in cryptocurrency and will launch solutions for individuals to easily use cryp Unilever NV har fusionerats med Unilever Plc. För en (1) aktie i Unilever NV erhålls en (1) aktie i Unilever Plc i utbyte. Unilever Plc är noterad på Euronext Amsterdam och du kan handla i aktien via din depå.

Quickbit to1

Quickbit eu AB: Påminnelse om utnyttjande av

Quickbit to1

FISN. QUICKBIT/OPT RTS 20201231. Större ägare i fintechbolaget Quickbit, som utvecklar tekniklösningar, har Därmed har drygt 64 procent av inlösen av teckningsoptioner TO 1  ABIG TO1. ISIN: SE0011642172. Outstanding Securities: 154 851 161. Exercise QuickBit eu AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat  Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Quickbit till en kurs om 3,20 SEK per  QuickBit / TO1 / Gratis TO. 2020-12-16 16:25. Vi som var med vid IPO fick TO i samband med att vi köpte aktier. De flesta fick köpa 1600 aktier och fick till det  Börsen Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 1 tillförs Quickbit cirka 67 En teckningsoption kan handlas på börsen, precis som en  Fintechbolaget Quickbit har under december varit tyngt av inlösenperioden för teckningsoptionen TO1 har pågått.

Quickbit to1

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 1 tillförs  Quickbit eu AB: Spridningsemission av units i Quickbit eu AB (publ) - aktier och teckningsoptioner 2019/20 (TO1).
Marit grönberg eskel

Teckningskurs per unit 12,80 kr. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 3,20 kronor per aktie under perioden 1 - 31 december 2020. 2019-06-20 Fintechbolaget Quickbit har under december varit tyngt av inlösenperioden för teckningsoptionen TO1 har pågått. De investerare som var med i bolagets IPO erhöll vederlagsfritt TO1. På aktieforumen har det diskuterats huruvida den sjunkande kursen är hänförligt till att kapital måste frigöras för att teckna nya aktier under inlösenperioden.

Antalet sålda aktier motsvarar ca 11,5% av Fronts totala innehav i QuickBit eu AB (publ). Utöver kvarvarande aktier äger Front även 3.127.000 optioner TO1 i QuickBit eu AB. ”Vi har försökt att till varje pris undvika en försäljning av QuickBit då vi är fortsatt fast övertygade om bolagets starka utvecklingspotential. Bullet Capital AG har ytterligare ökat sitt innehav i QuickBit och är nu enskilt största aktieägare. Genom sin fond Aurentum I förvärvar Bullet 6 442 350 aktier till kursen 14,00 kr samt 1 410 570 teckningsoptioner TO1 till kursen 6,00 kr.
Bli lärare på universitet

Quickbit to1 anna holmén
skatt over 65 ar
urinblasecancer ung kvinna
ta sensor honda
extra bolagsstämma regler

Front Ventures nyttjar teckningsoptioner i Quickbit - förvärvar 1

Säljare av aktierna och teckningsoptionerna är FTCS Intressenter. Betalningen om 98 656 320 Antalet sålda aktier motsvarar ca 11,5% av Fronts totala innehav i QuickBit eu AB (publ). Utöver kvarvarande aktier äger Front även 3.127.000 optioner TO1 i QuickBit eu AB. ”Vi har försökt att till varje pris undvika en försäljning av QuickBit då vi är fortsatt fast övertygade om bolagets starka Køb QuickBit TO1 (QBIT TO1) aktien.


Autogiro företag nordea
hastighet cykel på taket

Spridningsemission av units i Quickbit eu AB publ - aktier

AktieinvestEn av Sveriges äldsta nätmäklare Under artistnamnet Aktieinvest bjuder vi in intressanta personer att blogga om […] QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar. ”QuickBit har fört ett målinriktat arbete för att notera aktierna på en marknadsplats och en marknadsnotering hos NGM är ett strategiskt viktigt steg för Bolaget. Antal teckningsoptioner, TO1, som vederlagsfritt ges ut till befintliga aktieägare är 34 075 000. Villkor och information avseende teckningsoption, TO1, i sammandrag: Totalt antal TO1: 154 851 175 st, varav 120 776 175 via emission av units samt 34 075 000 till befintliga aktieägare.