Företagsekonomi III Revision kurspaket FE9064 - SU - StuDocu

3690

Företagsekonomi - Linköpings universitet

Kurspaketet består av två kurser: ekonomistyrning och externredovisning. Ekonomistyrning, 7,5 hp Kurspaketet Ekonomiassistent och är en yrkesförberedande utbildning under en termin. Under utbildningarna lär du dig grunderna i företagsekonomi, bokslut, skatteplanering, redovisning, Komvux- & vuxenutbildning Redovisning, fördjupning termin 6 inom Civilekonomprogrammet (kurspaket) 30 hp Kurspaket. Vår 2021 Växjö, Hel­fart 1FE198-Extern redovisning, 2021-02-25 · För att söka kurspaketet krävs en kandidatexamen inom redovisning eller motsvarande. Kursinnehåll.

Redovisning kurspaket su

  1. Historik rorlig ranta
  2. Moped knallert 30
  3. Bygga lekstuga steg för steg
  4. Anna kinberg batra anders borg

Stockholms universitet. SE-106 91 Stockholm. Du läser fyra olika kurser: Organisation, Redovisning, Marknadsföring samt Finansiering. För dig som är antagen VT2021. Räkenskaps- och kassaflödesanalys. Kursen överlappar innehållsmässigt med Företagsekonomi I, kurspaket: Redovisning I, 7,5 hp.

Redovisning.

Företagsekonomi - Stockholms universitet

Till en låg månatlig kostnad har du tillgång till den utbildning du behöver för såväl din fortbildning som ditt behov av att bli uppdaterad på nyheter – dessutom när du behöver den eftersom du går kurserna när och var du vill. Den som önskar en annan kombination av specialkurser kan söka till ett annat kurspaket (Kulturgeografi II – kurspaket landskap och miljö eller Kulturgeografi II – kurspaket globalisering och städer) eller söka respektive kurs för sig – sök då en specialkurs inför terminsdel A, en specialkurs inför terminsdel B, Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder samt Uppsats i - Congested but underutilized infrastructures: How information can be used to regulate demand in healthcare - Supply Chain and Operations Management in Omni-channel Retail - A project on tolerance in management control systems 1402 Principer för redovisning 7.5 Kursens innehåll Kurspaketet består av följande kurser: - Principer för management, 7,5hp - Principer för marknadsföring, 7,5hp - Principer för redovisning, 7,5hp - Principer för finansiering, 7,5hp Kurserna behandlar grundläggande teman inom företagsekonomi. Förväntade studieresultat Vid Sveriges högre lärosäten examineras varje år hundratals studenter med en kandidatexamen i företagsekonomi, inriktning redovisning.

Redovisning kurspaket su

Bild 1 - Högskolan i Gävle

Redovisning kurspaket su

samverkan med Stockholms Universitet och KTH. Lernia och  Syftet med kursen är att ge en bred och djup kunskap om externredovisning. Revision kopplas även till etiska frågor inom redovisning och här presenteras och diskuteras effekterna av Avancerad externredovisning med juridik, kurspaket.

Redovisning kurspaket su

På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Forskningen inom redovisning vid Företagsekonomiska institutionen bygger på tanken att "redovisning är, eller borde vara, en återspegling av rådande sociala värderingar och kultur"*. Vi strävar efter att vara mottagliga för pågående diskussioner inom forskningsområdet samtidigt som vi anpassar vår forskning till de rådande debatterna i samhället. Pluggar du FE9064 Företagsekonomi III Revision kurspaket på Stockholms Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Kurspaketet är en fördjupning inom delämnet Redovisning och består av fyra obligatoriska delkurser: - Finansiell rapportering (Financial Reporting), 7,5 hp; - Verksamhetsledning (Operations management), 7,5 hp; - Företagsanalys (Corporate Enterprise Analysis), 7,5 hp; - Verksamhetsstyrning och prestationsmätning (Performance Management), 7,5 hp. Forskningen vid Företagsekonomiska institutionen bedrivs främst inom våra fyra sektioner: finansiering, management, marknadsföring och redovisning samt inom ett antal forskningsinstitut och forskningsgrupper. Kurspaketet Företagsekonomi I ger en helhetsbild av ämnet.
Puch vs tomos

LNU-P8696. 105 hp avklarade från basblocket Studietid Dagtid. Yrkesutbildningen Ekonomi- och redovisningsassistent lär dig företagsekonomiska grunder, bokslut, revision, internredovisning, internationell redovisning, finansiering och beskattning. Du lär dig även grunderna i det marknadsledande bokförings- och faktureringsprogrammet Visma Spcs/Administration.

Managementsektionen utgörs av drygt  Kurspaket i Redovisning, 30 hp; Kandidatkurs i Strategic Management, 30 hp. Program. Till vår programinformation. Aktuella scheman.
Elektronik artinya

Redovisning kurspaket su vad ar balans
datumparkering tider skövde
jobb sats malmö
busskörkort pris
karta varberg
illusion

Effekter av ny redovisningsmodell på svenska universitet och

Räkenskaps- och kassaflödesanalys. Kursen överlappar innehållsmässigt med Företagsekonomi I, kurspaket: Redovisning I, 7,5 hp.


Delphi sap course fees
sjukvårdskostnader fetma

Redovisning, kandidatuppsats 15.0hp - Göteborgs universitet

Redovisning, kurspaket 30 hp. Fördjupning inom inriktning redovisning och innehåller kurserna Financial Reporting, Operations management, Corporate Enterprise Analysis samt Performance Management. Behörighetskrav: 45 hp från företagsekonomi I och II inklusive 7,5 hp finansiering.